Genel

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Nedir

Kişisel koruyucu donanım (KKD) nedir ve ne işe yarar, sizler için yazımızda sade ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştık. Kişisel koruyucu donanım kullanmak sizlerin sağlığı için önemli ve gereklidir. Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir. Güvenlik ayakkabıları, eldivenler, koruyucu giysiler, göz koruyucuları, baretler, yüksekten düşmeyi önleyici emniyet kemerleri gibi koruyucu donanımlar kişisel koruyuculara örnektir.

sponsor bağlantı

Ülkemizde kişisel koruyucu donanım konusunda yayımlanmış iki farklı kişisel koruyucu donanım yönetmeliği mevcuttur. Bu yönetmeliklerden “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında kişisel koruyucu ekipman kullanım şartlarını belirler. diğer yönetmelik olan “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” ise kişisel koruyucu donanımların üretim, ithalat, satış ve denetimi gibi konuları düzenler.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin amacı piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (AB) 2016/425

Onaylanmış Kuruluşumuzun yeni hizmet kapsamı, 31.12.2020 tarihi itibariyle Avrupa Komisyonu Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış Kuruluşlar (NANDO) web sitesinde yayımlanmıştır. KKD Yönetmeliği güncel hizmet kapsamımız aşağıda dikkatinize sunulmuştur;

Türk Standartları EnstitüsüTse Hizmet Kapsamı ve İlgili Harmonize Standardlar

Ayak, Bacak ve Kaymaya Karşı Koruyucu Donanımlar;

TS EN 50321 Elektriksel yalıtımlı Ayak Giyecekleri – Alçak Gerilim Tesislerinde Çalışmak İçin
TS EN ISO 20345 Emniyet Ayak Giyecekleri
TS EN ISO 20346 Koruyucu Ayak Giyecekleri
TS EN ISO 20347 İş Ayak Giyecekleri
TS EN 14404+A1 Diz Çökme Konumunda Çalışma İçin Diz Koruyucular
TS EN 15090 İtfaiyeciler İçin Ayak Giyecekleri

Bir diğer aygın kullanılan kişisel koruyucu donanım türü de ayak koruyuculardır. Ayaklar da eller kadar fazla risk altında olan organlarımızdır. Ayak ve bacak koruyucu olarak her türlü iş ayakkabısı, ayak üst kısım koruyucuları, tozluk, dizlik, takılabilen iç tabanlık ve takılabilen çiviler kullanılmaktadır.

sponsor bağlantı

Baş Koruyucu Donanımlar;

TS EN 397+A1 Endüstriyel Emniyet Baretleri
TS EN 812 Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar

En bilinen baş koruyucu ekipmanlar baret, kep, bone ve saç filesidir. Baş koruyucu ekipmanlardan olan bone aynı zamanda gıda üretimi veya elektronik imaları yapılan alanlarda saç teli düşmesini engelleme amacıyla da kullanılır.

El ve Kol Koruyucu Donanımlar;

TS EN 388 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler
TS EN 407 Isıl Risklere (Isı ve/veya Ateş) Karşı Koruyucu Eldivenler
TS EN 420+A1 Koruyucu Eldivenler Genel Özellikleri-Deney Metotları

Neredeyse bütün işlerde el ile çalışma yapılmaktadır. Bu durumda el ve kol koruyucuların en çok ihtiyaç durulan kişisel koruyucu donanım olduğunu söyleyebiliriz. El koruyucular yani iş eldiveni, çalışanların elini kesilme, yıpranma, cisim batması, sıcak, soğuk, kimyasal madde ve elektrik gibi tehlikelere karşı koruyan özelliktedir. Ayrıca kolluk, bileklik ve parmak kılıfı gibi farklı el koruyucular da vardır.

Vücut Koruyucu Donanımlar (Giysiler);

TS EN ISO 20471 Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek- Deney Metotları ve Özellikler
TS EN 343+A1/AC Koruyucu Giyecekler – Yağmura Karşı Koruma
TS EN 14605+A1 Vücudun Sadece Bir Kısmına Koruma Sağlayanlar (Tip Pb [3] Ve Tip Pb [4]) Dâhil, Bağlantı Yerleri Sıvı Geçirmez (Tip 3) veya Sprey Geçirmez (Tip 4) Giyecekler İçin Performans Özellikleri
TS EN 14126+A1 Koruyucu Giyecekler- Patojen Organizmalara Karşı- Performans Özellikleri Ve Deney Metotları
TS EN 13034+A1 Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Sınırlı Koruma Sağlayan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları (Tip 6 Ve Tip Pb [6] Donanımı)
TS EN ISO 13982-1 Hava İle Yayılan Katı Parçacıklara Karşı Tüm Vücuda Koruma Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları (Tip 5 Giyecek)

Vücut koruyucu kişisel koruyucu ekipman türleri düşmelere karşı kullanılan ve koruyucu giysiler olmak üzere iki ayrı tiptedir. Düşmelere karşı paraşüt tip emniyet kemeri, düşmeyi önleyici ekipmanlar ve frenleme ekipmanları kullanılır. Koruyucu giysiler ise çeşitli iş elbisesi türleridir. Yapılan işin risklerine göre yağ sıçramasından radyoaktif geçirmezlik özellikte iş elbisesi türleri mevcuttur.

Göz ve Yüz Koruyucular;

TS 5560 EN 166 Kişisel Göz Koruması- Özellikler

Göz ve yük koruyucu iş güvenliği malzemeleri gözü ve yüzü zararlı ışınlardan veya sıçrayan cisimlerden koruma amaçlı tasarlanmış kişisel koruyucu donanımlardır. El aletleri ile yapılan çalışmalarda sık sık malzeme sıçraması nedeniyle iş kazası gerçekleşir. Yüz koruyucular bu gibi kazalarda yüzü ve gözü korumaktadır. Göz ve yüz koruyucu olarak yüz maskesi, kaynak maskesi ve yüz siperleri kullanılır.

Solunum Sistemini Koruyucu Donanımlar;

TS EN 149+A1 Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler- Özellikler, Deneyler Ve İşaretleme

Solunum sistemi koruyucu iş ekipmanları havada asılı toz taneciklerine karşı koruma amaçlı ve düşük oksijen seviyesinde çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlardır. Gaz maskesi, toz maskesi, solunum cihazları ve dalgıç donanımları solunum sistemi koruyucularıdır.

sponsor bağlantı

Kişisel Koruyucu Donanımlar yönetiminde İşverenin Sorumlulukları

  • Risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonraki aşamada işverenler kişisel koruyucu donanımları çalışanlara ücretsiz olarak vermek zorundadırlar.
  • İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanılacağı konusunda temsilcileri ya da kullanıcıları bilgilendirip, bu donanımlar konusunda gerekli eğitimi sağlamakla yükümlüdürler.
  • İşverenler “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” içeriğinde bulunan konulara göre bilgilendirme yapmalı ve bu yönetmeliğe uygun görüş ve katılım sağlamalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetiminde Çalışanların Sorumlukları

  • İşçiler aldıkları eğitim doğrultusunda talimatlara ve kurallara uymak zorundadırlar.
  • Kişisel Koruyucu Donanımlarda eksik ve arıza görmeleri durumunda işverene bilgi vermekle yükümlüdürler.
  • İşçiler kullanmış oldukları ekipmanları doğru bir şekilde etkin olarak kullanmalı, bakım ve temizliklerini kendileri sağlamalıdırlar. Gerek görüldüğü takdirde yeni ekipmanlarla değiştirmelidirler.

CE Uygunluk İşareti Nedir?

Kişisel Koruyucu Donanımlar yönetmeliği ile alakalı içerik olarak yükümlülüklerin tamamının yerine getirildiğini, değerlendirme işlemlerinin uygun yapıldığına dair gösterilen işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir