Standart

EN 171 Kişisel Göz Koruması – Kızıl Ötesi Filtreler

EN 171 Kişisel Göz Koruması - Kızıl Ötesi Filtreler

EN 171 Kişisel Göz Koruması – Kızıl Ötesi Filtreler – Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

Bir Avrupa standardı olan EN 171 standardında, kızılötesi radyasyona karşı koruma amaçlı kullanılan filtreler için ölçek numaraları ve geçirgenlik gereksinimleri açıklanmakta ve test yöntemleri sunulmaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS 8435 EN 171 Kişisel göz koruması – Kızıl ötesi filtreler – Geçirgenlik özellikleri ve tavsiye edilen kullanım.

EN 171

Bu Avrupa standardı kapsamına giren filtreler ve takılmaları amaçlanan çerçeveler ve montajlar için diğer uygulanabilir gereklilikler bir başka Avrupa standardı olan EN 166 standardında yer almaktadır (EN 166 Kişisel göz koruması – Özellikler). Bu tür filtrelerin seçimi ve kullanımına yönelik kılavuz ise standart ekinde yer almaktadır.

EN 171 standardında tanımlanan koruyucu filtreler, bir elektrik arkının doğrudan veya dolaylı olarak gözlemlenmesi için uygun değildir. Bunun için gözlemlenen kaynağa uygun bir kaynak filtresi kullanılmalıdır.

Filtrelerin numaralandırılma tablosu EN 166 standardında verilmiştir. Kızılötesi filtrelerin ölçek sayısı, 4-1,2 ile 4-10 arasında belirlenmiştir ve her ölçek sayısı için ışık geçirgenliği ve kızılötesinde maksimum ortalama spektral geçirgenlik değerleri gösterilmektedir.

EN 171 standardında geçirgenlik gereksinimleri şu detayda verilmektedir;

  • Genel gereksinimler
  • Gelişmiş renk tanıma özelliğine sahip okülerler (isteğe bağlı)
  • Kızılötesinde geliştirilmiş yansıtma oranına sahip okülerler (isteğe bağlı)

Geçirgenlik gereksinimleri tanımları EN ISO 4007 standardında verilmektedir (EN ISO 4007 Kişisel koruyucu donanım – Göz ve yüz koruma – Sözlük) (eski EN 165 standardı).

Işık geçirgenliğinin belirlenmesi ise EN 167 standardında açıklanmıştır (EN 167 Kişisel göz koruması – Optik deney metotları).

Kısaca EN 171 standardı, kızılötesi radyasyona karşı koruma amaçlı filtreler için ölçek numaralarını ve geçirgenlik gereksinimlerini açıklamaktadır.

Yıllardır çok geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile her sektörden işletmelere destek olmaya çalışan kuruluşumuz, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, eldiven test hizmetleri çerçevesinde, EN 171 kişisel göz koruması kapsamında kızıl ötesi filtrelerin geçirgenlik özellikleri test hizmetleri de vermektedir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir