Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı: MEHMET ESEN İSG DEPOSU KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Adresi: Güzelyalı Mah. Çardaklı Sok. No:15/3 34903 Pendik/İSTANBUL
Telefon: +90 (506) 159 9428
E-posta: info@isgdeposu.com
Vergi Dairesi: Tuzla
Vergi Numarası: 3780381717

1.2. ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvan:

Adres :

Telefon:

E-posta:

MADDE 2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait İSG DEPOSU internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı TÜKETİCİ’lerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1. Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

3.2. Ödeme Şekli: Kredi Kartı Ödemesi ; Havale/EFT Ödemesi

Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

  • Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın insiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
  • Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız insiyatifindedir.

3.3. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İade Prosedürü:

A) KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile TÜKETİCİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. İSG DEPOSU bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda İSG DEPOSU, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani İSG DEPOSU, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani İSG DEPOSU ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, İsg Deposu’nun Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

B) KAPIDAN ÖDEME İLE HAVALE/EFT ÖDEME SEÇENEKLERİNDE İADE PROSÜDÜRÜ

Kapıdan ödeme ile HavaleEFT ödeme seçeneklerinde iade TÜKETİCİ den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ’nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) Havale/EFT şeklinde yapılacaktır.

3.4. Teslimat Şekli ve Adresi:

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi :

Telefon:

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

Kargo Ücreti :  ₺ olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, İSG DEPOSU internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde yapacağı bir yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ayrıca ALICI / TÜKETİCİ sipariş vermeden evvel internet sitemizde yer alan ve sipariş konusu ürünün ödeme aşamasından evvel beliren onay kutucuğunu işaretlemekle; bilgilendirme formunu okuduğunu, anladığını, onayladığını ve ayrıca işbu mesafeli satış sözleşmesini de okuduğunu, anladığını, tüm hükümlerini inceleyip kabul ettiğini ve kutucuğu işaretlemesinden sonra sözleşmenin kendisini bağlayacağını, kutucuğu işaretlemenin ıslak imza yerine geçeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

MADDE 5. GARANTİ BELGESİ

5.1. İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

5.2. Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

5.3. Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, seçimlik haklarını kullanabilir. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur

5.4. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

5.5. Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilanla görevlidir.

5.6. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

5.7. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

MADDE 6. AYIPLI MAL

6.1. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya SATICI tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya TÜKETİCİ’nin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

6.2. TÜKETİCİ, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı SATICI’ya bildirmek ve söz konusu ürünü SATICI nezdinde ayıp incelemesi yapılması amacıyla SATICI’ya iletmekle yükümlüdür. Bu durumda SATICI, TÜKETİCİ tarafından kendisine bildirilen ayıp hususunda ilgili ürün üzerinde, kendi şirketi bünyesinde oluşturduğu bir teknik servis kurulu nezdinde inceleme yapacak ve 15 gün içerisinde ürünün ayıplı olup olmadığını tespit edecektir. Bu tespit TÜKETİCİ açısından bağlayıcı olup, malın ayıplı olduğuna kanaat getirilmesi durumunda, TÜKETİCİ, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.

6.3. Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

6.4. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

MADDE 7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. TÜKETİCİ’nin cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. 10 gün içinde ürün iade alınır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

7.2. TÜKETİCİ nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek (malı açmamış, zarar vermemiş, hasara uğratmamış, ambalajını bozmamış olması şartıyla) sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin, ürün faturası ile birlikte SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

7.3. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümünde bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

7.4. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir ve 10 (on) gün içinde ürün iade alınır. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur.

7.5. İSG DEPOSU satıcı firmadır, imalatçı-üretici, ithalatçı ya da yetkili teknik servis değildir.

7.6. SATICI, ayıplı ürün tespiti maksadıyla imalatçı-üretici/ithalatçı firma veya yetkili servislerden yazılı rapor alındıktan sonra işlemleri başlatma ve sonuçlandırma hakkını saklı tutar.

MADDE 8. ÜRÜN İADE PROSEDÜRÜ

8.1. Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

8.2. Ürünü anlaşmalı kargo firmamız ile depo adresimize ulaştırdığınızda iade talebiniz değerlendirilerek işleme alınacaktır. Ürünün iade talebi SATICI tarafından değerlendirildikten sonra, iade olunan malın TÜKETİCİ tarafından hasara uğratılmış olması yahut eksik gönderilmesi durumunda iade olunacak ürün bedeli hasar veya eksiklik oranında mahsup edilerek iade edilecektir.

8.3. İade edilen üründe herhangi bir hasar ve eksiklik bulunmadığının SATICI tarafından tespit olunması halinde, SATICI tarafından iade onayı verilecek ve bunu takip eden 10 gün içinde ürün bedeli bütün olarak TÜKETİCİ’nin yapmış olduğu ödeme şekline göre iade edilecektir.

8.4. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte SATICI’ya gönderilmemesi durumunda ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürünler beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

MADDE 9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarı ile iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, tüketicinin isteğine bağlı olarak ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan ürünler, kişiye özel tasarlanan yahut çeşitli parçaların birleştirilmesi suretiyle kişiye özel hale getirilen ürünler ile konfigre ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

  • Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar, (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
  • Kişiye özel, PC sihirbazında konfigürasyon edilmiş ve toplama ürünler
  • Her türlü yazılım ve programlar
  • DVD, VCD, CD ve kasetler
  • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
  • Paketi tek açımlık ve kişiye özel hijyenik ürünler
  • Başka müşteriye satılamaz şeklinde kutusunun veya ambalajının orjinalliğini kaybetmiş ve zarar görmüş ürünler

MADDE 11. GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

11.1. SATICININ internet sitesi’nde (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır.) bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

11.2. ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

11.3. ALICI’nın İNTERNET SİTESİ’nden yaptığı alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

11.4. ALICI SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz gibi konularda SATICI’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

11.5. İNTERNET SİTESİ’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

11.6. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

11.7. İNTERNET SİTESİ’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

11.8. ALICI SATICInın internet sitesinden yapmış olduğu alışveriş kapsamında, bildirdiği kişisel verilerinin SATICI tarafından saklanması, işlenmesi, kanuna uygun biçimde ilgili mercilerle paylaşılması hususunda muvafakatinin bulunduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12. YETKİLİ MAHKEME

12.1. TÜKETİCİ sipariş konusu ürünle alakalı şikayetinin bulunması durumunda öncelikle SATICI ile iletişime geçecek ve şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya İSG DEPOSU internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletecektir. SATICI’da kendisine iletilen şikayeti değerlendirecek ve bu şekilde taraflar öncelikli olarak sulh olma yoluna gideceklerdir. TÜKETİCİ tarafından iletilen şikayet başvuruları SATICI tarafından derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede TÜKETİCİ’ye/ALICI’ya geri dönüş sağlanacaktır.

12.2. Taraflar bu şekilde sulh olamaz ise TÜKETİCİ kanunu kapsamında yaşanılan uyuşmazlıkla alakalı hukuki yollara başvurabileceklerdir.

12.3. Tüketici Hakem Heyetleri’nin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

a) İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru için üst parasal sınır, 2.320 Türk Lirası,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru için üst parasal sınır, 3.480 Türk Lirası,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, il Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arasıdır.

12.4. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru yapılamayacak olup bu durumda Tüketici Mahkemeleri’ne başvurulacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi ve sipariş onay kutucuğunun işaretlenmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: İSG DEPOSU

ALICI :

Tarih :