Standart

EN 1073-2 Radyoaktif Bulaşmaya Karşı Koruyucu Giysiler

EN 1073-2 Radyoaktif Bulaşmaya Karşı Koruyucu Giysiler

Radyoaktif malzeme eğer sıkıca kaynaklanmış kapalı bir kapta değilse, diğer nesnelere yayılma riski taşımaktadır. Radyoaktif atomlar içeren herhangi bir malzeme, cilt, giysi veya istenmeyen herhangi bir yere dokunduğu veya bırakıldığı zaman kontaminasyon meydana gelmektedir. Aslında yayılan radyoaktif kirliliktir. Radyoaktif madde ile kontamine olmuş bir kişi, radyasyon kaynağı, yani radyoaktif madde giderilene kadar radyasyona maruz kalmaktadır.

Radyoaktif Madde

Eğer radyoaktif madde cilt veya giysi üzerindeyse, kişi dışarıdan kontamine olmuş olmaktadır. Radyoaktif madde bir kişi tarafından solunduğu, yutulduğu veya cilt üzerindeki yaradan emildiği zaman, dahili kontamine olmuş olmaktadır. Radyoaktif malzeme çevreye yayılır veya serbest kalırsa, ortam kirlenmiş olmaktadır.

Radyasyon, bir kaynaktan gelen ve uzayda dolaşan ve yolunda çeşitli malzemeleri toplayabilen enerjidir. Işık, radyo ve mikrodalgalar noniyonize radyasyon tipleridir. Ancak burada söz konusu olan radyasyon iyonlaştırıcı radyasyondur. Çünkü madde içinde yüklü parçacıklar (iyonlar) üretmektedir. İyonize radyasyon, kararsız atomlar veya x-ışını makinaları gibi yüksek voltajlı cihazlar tarafından üretilmektedir.

Kararsız çekirdekli atomlar kararlılığa ulaşmak için, fazla enerjiyi yaymaktadır. Bu emisyonlara radyasyon denir. Radyasyon iki türlüdür: ya x ışınları ve gama radyasyonu gibi elektromanyetiktir ya da alfa ve beta parçacıkları gibi partiküldür.

Radyasyon ve radyoaktivitenin keşfinden bu yana, radyasyondan korunma bilinci ve standartlar gelişme göstermektedir. İyonlaştırıcı radyasyonun yüksek dozları, insan sağlığı için tehlikelidir. Düşük dozun etkileri ise bilimsel belirsizlikler taşımaktadır.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından radyasyondan korunmak için kullanılan koruyucu giysiler için şu standart yayınlanmıştır: TS EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi – Kısım 2: Radyoaktif bulaşmasının ayrılmasına karşı havalanmayan koruyucu giysi için gereklilikler ve deney metotları.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, koruyucu giysi testleri kapsamında, TS EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmaya karşı koruyucu giysiler test hizmetleri de verilmektedir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.